Populus laurifolia @ Turku, Finland

Laurel poplar

Rykmentintien varrella kasvaa kymmenittäin laakeripoppeleita. Sekä tien pohjois että eteläosassa.

Laakeripoppeli kuuluu palsamipoppelien ryhmään, joita yhdistää suuret, tahmeat ja palsamintuoksuiset silmut ja lehtien alapuolen vaalea väri. Laakeripoppelin lehdet ovat päältä vaaleahkon vihreät ja laidaltaan tiheään saha- ja nystyhampaiset. Sen runko on harmaa ja lajityypillisesti syväuurteinen.

Turussa vanhoja yksilöitä kasvaa vielä Kupittaanpuistossa ja Linnanpuistossa. Ne ovat luultavasti istutettu jo Venäjän vallan aikana 1800- ja 1900-luvun vaihteessa.

Alkuperä: Keski-Aasia
Koko: 15-25m

References:

Mitchell, Alan – Wilkinson, John 1997: Euroopan puuopas (suom. laitos Kurtto, Arto). Otava, Helsinki. Alkuperäisjulkaisu 1989.

Hämet-Ahti, L. & Palmén A. & Alanko P. & Tigerstedt P. M. A. & Koistinen M. 1992: Suomen puu- ja pensaskasvio. 2., uudistettu painos. Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet r.y., Helsinki.

Turun kaupunki: Turun kaupunkipuulinjaus. https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turku_kaupunkipuulinjaus_sahkoinen_esitys_lr.pdf. Viitattu 24.5.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *